Wij zijn er van overtuigd dat inzicht in het eigen verbruik de basis is voor grote besparingen. Wij vinden dat het anders kan en dat het anders moet.

Op 6 juli 2021 is EnergieMeetbedrijf2020 door Groendus overgenomen. Sindsdien vormt EMB2020 samen met Het Meetbedrijf de meet-divisie van Groendus. Meer over deze overname kun je teruglezen in dit persbericht.

Visie

Alles is energie. We leven in een snel veranderende wereld. De geavanceerde technologie van vandaag, is morgen wellicht alweer achterhaald. Om volledig te kunnen profiteren van alle ontwikkelingen op energiegebied, zou u daar dagelijks mee bezig moeten zijn. Wij doen dit voor u. 

We volgen niet alleen alle ontwikkelingen, maar ontwikkelen veel zelf. Door een grondige product- en marktkennis en door het luisteren naar onze klanten, kunnen wij producten aanbieden die structureel bijdragen aan een optimale energiehuishouding. Dit scheelt onze klanten veel geld en tijd.


Meten en duurzaamheid

Energie moet worden gekoesterd. Het liefst doen we zo veel mogelijk met zo min mogelijk verbruik. Zo wordt verspilling tegengegaan. Door middel van diverse heatmaps geven wij u zowel grafisch als met harde cijfers de mogelijkheid wanneer en hoeveel u kunt besparen.

 

Duurzaamheid gaat verder dan alleen groene stroom inkopen.
De stroom die niet wordt verbruikt is het groenst.

Erkenning

Waarom een erkend meetbedrijf?

Op de site van Tennet wordt het kort toegelicht: ”Op grond van de Elektriciteitswet 1998 is een afnemer er zelf verantwoordelijk voor dat er een elektriciteitsmeter is die aan de wet voldoet. Met name moet ter zake voldaan worden aan de op de Elektriciteitswet gebaseerde ’Meetcode-elektriciteit’. Conform deze Meetcode kunnen de op grond van de Meetcode te verrichten werkzaamheden uitsluitend worden uitbesteed aan een bedrijf dat door TenneT is erkend.” Alleen door TenneT erkende meetbedrijven mogen derhalve metingen doen. Een belangrijk aspect na het uitlezen van deze meters is het zogenaamde valideren: zijn alle kwartierwaarden goed geregistreerd en zijn de waarden als logisch te bestempelen. Na deze beoordeling zal EMB2020 de metingen via een vaststaand protocol doorgeven aan de verschillende belanghebbenden. Energieleveranciers en netbeheerders stellen op basis van deze informatie de facturen op. Ook wordt deze data gebruikt om een inschatting te maken hoeveel energie er dagelijks in Nederland geproduceerd moet worden. Hierdoor draagt het meetbedrijf bij aan een stabiel (landelijk) elektriciteitsnetwerk.

Erkend sinds 2004

EnergieMeetbedrijf2020 is door TenneT erkend als meetverantwoordelijke. Sinds 2004 beschikken wij over de benodigde erkenning. Een erkend meetbedrijf word je echter niet zo maar. Je moet aan strenge eisen voldoen die bepaald zijn door de Autoriteit Consument&Markt. Wij bezitten de benodigde licenties van de landelijke netbeheerder TenneT voor zowel het meten van elektriciteit als van gas. 

OVERSTAPPEN?

Wij verzorgen de overstap van het oude meetbedrijf naar EnergieMeetBedrijf2020.

Bel 010-529 83 05 - of mail ons!

Uw stroomvoorziening wordt bij de overstap nooit onderbroken.

Offerte aanvragen