Antwoorden Energie quiz

01-06-2018

1. Eerste batterij

In 1936 werd in Khuyut Rabuah bij Bagdad een ongewoon voorwerp opgegraven. In een archeologische opgraving vond men een mysterieuze pot of vaas die naar schatting dateert uit een periode tussen enige honderden jaren voor Christus tot enige honderden jaren na Christus.

De Bagdad batterij is een 15 cm hoge kruik met een deksel van asfalt. Een ijzeren (geoxideerde) staaf steekt in het midden naar binnen, en wordt omgeven door een 9 cmlange koperen cilinder met een diameter van 26 mm. Wanneer de kruik gevuld wordt met een of andere elektrolyt, zoals citroensap of azijn, dan is het in staat een elektrische spanning van ongeveer 1 volt te leveren. De batterij is echter te klein om enig vermogen te leveren. Daartoe zouden er tientallen van deze batterijen aaneengeschakeld moeten worden.

De overeenkomst met de eerste batterij zoals die in 1867 is uitgevonden door de Fransman George Lechanché, is treffend. Die bestond ook uit een pot met een negatieve (koolstof) en een positieve (zink) elektrode, van elkaar gescheiden door een elektrolytische vloeistof.

Deze batterij bevond zich in het Nationaal Museum in Bagdad, maar het is twijfelachtig of dat het daar nog is na de plundering in 2003.

2. Eerste zonnepaneel

Het ontstaan van een zonnepaneel begon in 1839 in Frankrijk. Antione César Becquerel, een Franse fysicus, ontdekte het fotovoltaïsche effect en dat was het begin van een groot succes. Toen hij bezig was met een experiment rond een elektrolytische cel, ontdekte hij dat licht kon zorgen voor meer opwekking van elektriciteit. In 1883 werd de eerste zonnecel gebouwd. Hiervoor werd selenium en een beetje goud gebruikt.

Tussen 1883 en 1941 werd er ontzettend veel geëxperimenteerd door wetenschappers en uitvinders. Ook Albert Einstein heeft onderzoek naar het foto-elektrische effect gedaan. Later kreeg hij hier de Nobelprijs voor fysica voor. William Beiley vond de eerste zonnecollector met koperen spiralen uit. In 1941 werd door Russel Ohl een patent genomen op de zonnecel. Later werd de zonnecel verbeterd door andere wetenschappers.

De eerste echte zonnepanelen werden gebruikt door de NASA om satellieten te laten werken. Om energie op te wekken in de ruimte, waren zonnepanelen uitstekend. Vervolgens kwamen de zonnepanelen ook voor particulieren op de markt. Deze waren heel exclusief en dus ook heel duur. De prijs van zonnepanelen daalde in de jaren 70 door een energiecrisis. Nu, tegenwoordig, zijn zonnepanelen heel populair en kosten ze helemaal niet meer zoveel. Ze kosten nu slecht een klein beetje meer als gewone energie.

3. Hoeveelheid energie zon

3,8 x 1026 Watt (W) om precies te zijn. Dat is evenveel energie als 10 miljoen vaten olie per seconde, per wereldburger. De wolken houden 40% van het zonlicht tegen. En toch levert de zon 10.000 keer zoveel energie als we met z’n allen op aarde nodig hebben. Als we een gebied ter grootte van Nederland volzetten met zonnepanelen, hebben we genoeg elektriciteit voor de hele wereld.