Het laatste nieuws | energiebesparing

EMB2020 helpt ondernemingen en organisaties om hun energieverbruik te reduceren dan wel te verduurzamen. Naast de bestaande bewezen technieken zijn wij altijd op zoek naar nieuwe ontwikkelingen en tips om onze klanten zo goed mogelijk bij te staan bij hun energiebesparing. In deze zoektocht komen wij diverse noviteiten tegen die wij in deze rubriek graag met u willen delen.

Energie quiz

  • 1. Hoe oud is de eerste batterij ? antwoord
  • 2. Wanneer werd het zonnepaneel uitgevonden ? antwoord
  • 3. Hoeveel energie geeft de zon ? antwoord

Lees meer

Antwoorden Energie quiz

1. Eerste batterij In 1936 werd in Khuyut Rabuah bij Bagdad een ongewoon voorwerp opgegraven. In een archeologische opgraving vond men een mysterieuze pot of vaas die naar schatting dateert uit een periode ...

Lees meer

Duraflow ontwikkelt No Brainer

Duraflow biedt verschillende innovatieve, betrouwbare energiebesparende producten en ondersteunende dienstverlenende activiteiten. Een van de vele problemen die zij tegen komen is de koeling van serverruimtes. ...

Lees meer

Meer energiebesparing nodig voor duurzame energie

Nederland moet extra inzetten op energiebesparing. Het energieverbruik is zo hoog, dat alle nieuwe windmolens en zonnepanelen nog tekortschieten om het energieverbruik voldoende groen te maken. Er ...

Lees meer

Tesla start verkoop zonnedakpannen

Tesla is in Amerika gestart met het aannemen van orders voor zijn zonnedakpannen. De overzeese verkoop – waaronder in Nederland – gaat in 2018 van start. Het product komt in 4 varianten beschikbaar. Eind ...

Lees meer

Strengere energie-inspecteurs op zoek naar energiebesparing

Strengere energie-inspecteurs gaan een milieuregel handhaven die bijna iedereen vergeten is. Bedrijven en organisaties zijn verplicht om te investeren in energiebesparende maatregelen als die zich binnen ...

Lees meer

Aandeel hernieuwbare energie 5,9 procent in 2016

Het energieverbruik uit hernieuwbare bronnen in Nederland is in 2016 uitgekomen op 5,9 procent. Dit aandeel is vrijwel even groot als het jaar daarvoor, toen kwam 5,8 procent van het totale energieverbruik ...

Lees meer