Tussenbemetering

Het verdelen en doorbelasten van energiekosten op een locatie is vaak een doorn in het oog. Meestal worden dergelijke kosten doorbelast op basis van het aantal gehuurde vierkante meters of het wordt verdisconteerd in de servicekosten. In beide gevallen niet een optimale oplossing. Door tussenmeters te plaatsen worden maandelijks de verschillende energieverbruiken in ons energiemanagementsysteem gepresenteerd. Niet alleen de afgenomen volumes zijn zichtbaar maar ook de kosten hiervan.

Doorberekening van energielasten worden zo transparant gemaakt. Zo wordt het ook voor een bedrijfsverzamelgebouw eenvoudig om alle kosten toe te wijzen.

Bovendien zorgt inzicht voor de gebruiker, voor bewustwording van zijn energiegebruik. Dit kan het begin zijn van het al dan niet toepassen van energiebesparende maatregelen en inzicht in het verbruik van productieprocessen.

Voor verschillende klanten hebben wij, al dan niet real-time, inzicht verschaft in het energieverbruik per productielijn of afdeling. Hierdoor zijn energieverliezen makkelijk op te sporen. Zeker in industriële omgevingen zijn deze verliezen aanzienlijk.