Bruto Productiemeter

De rijksoverheid stimuleert de investeringen in duurzame energie. Eén van de instrumenten die zij daar voor gebruikt is de SDE+ subsidie. Deze subsidie is specifiek voor grootverbruik aansluitingen. Twee maal per jaar bestaat de mogelijkheid om op deze subsidie in te schrijven. 

De subsidie geldt voor verschillende vormen van opwek van duurzame energie. Bijvoorbeeld zonnepanelen of een windmolen. U krijgt subsidie over iedere opgewekte kWh (Kilowattuur). CertiQ, de instantie die verantwoordelijk is voor afdracht van de subsidie, eist dat deze opgewekte energie (Bruto Opwek) apart wordt bemeten. Dit wordt gedaan met een zogenaamde Bruto productiemeter.

Middels deze meter sturen wij de gevalideerde data naar de netbeheerder, die deze op haar beurt naar CertiQ stuurt. 

De meetverantwoordelijkheid moet altijd in handen zijn van 1 meetbedrijf. Dus van zowel de Bruto productiemeter als de hoofdmeter. Het is vaak een uitgelezen kans om beide meters te kopen en zo over de SDE periode (15 jaar) duizenden euro's minder kosten te realiseren.